Which solvents are most commonly used in industry?

Ці продукти є однокомпонентними або складовими системами летючих органічних рідин. Розчинники служать для розчинення плівкоутворювачів або для розведення готових розчинів.  Найпоширенішим розчинником в природі є звичайна вода, але в лакофарбовій промисловості цей розчинник використовується, в основному, у виробництві воднодісперсійних фарб, грунтовок і лаків. Серед розчинників для фарб, емалей і лаків набагато більш широкого поширення набули органічні розчинники.
Розглянемо найбільш популярні типи органічних розчинників, що використовуються в хімічній промисловості. По хімічній природі їх можна розділити на наступні шість груп:

1) вуглеводневі – аліфатичні, аліциклічні, ароматичні, нафтові та терпенові;

2) кетони;

3) прості і складні ефіри;

4) спирти;

5) галогенові розчинники;

6) інші розчинники.

 

Вуглеводневі розчинники отримують при сухій перегонці дерева і кам’яного вугілля, з сланцевого бензину, з нафти і нафтового газу.

В даний час основним природним джерелом більшості вуглеводневих розчинників є нафта.

У ній, в основному, містяться парафінові, нафтенові і ароматичні вуглеводні. Залежно від типу нафти в ній переважає той чи інший клас вуглеводнів.

А ось фракції нафти, перегнані в широкому діапазоні температур, складаються з суміші вуглеводнів різної хімічної будови.

Аліфатичні вуглеводні – в лакофарбовій промисловості знаходять застосування переважно парафіни.

За кордоном широке застосування знайшли ізопарафіни, так як вони практично не мають запаху (запах органічних розчинників обумовлений їх високою летючістю і відноситься до шкідливих факторів роботи з розчинниками). Ізопарафіни застосовуються для створення малотоксичних покриттів, в медицині при виробництві хірургічних шовних матеріалів і т. д.

Аліциклічні вуглеводні мають обмежене застосування у виробництві і технології нанесення лакофарбових покриттів, хоча і мають більш високу розчинюючої здатністю, ніж аліфатичні розчинники, і меншою токсичністю в порівнянні з ароматичними. Основним природним джерелом отримання цих розчинників є нафта.

Аліциклічні розчинники досить широко використовуються у виробництві синтетичних волокон, різанини, друкарських фарб.

Найбільше застосування в якості розчинника отримав циклогексан, який застосовується для розчинення етилцелюлози, масел і жирів, восків і каучуків.

Ароматичні вуглеводні – найбільш велика група вуглеводневих розчинників, що випускаються хімічною промисловістю.

В даний час ароматичні вуглеводні отримують переважно з нафтових фракцій методами каталітичного риформінгу і піролізу і, значно меншою мірою, при переробці кам’яного вугілля.

Вітчизняною промисловістю випускаються практично всі ароматичні розчинники.

Ароматичні розчинники володіють вищою розчинюючою здатністю в порівнянні з іншими вуглеводневими розчинниками і в якості складових компонентів входять в більшість сумішевих розчинників.

До ароматичних розчинників відносяться: бензол, толуол і ксилол, ізопропилбензол, сольвент, тетралін і декалін.

Нафтовими розчинниками прийнято вважати фракції нафти, одержувані в результаті перегонки і складаються з сумішей індивідуальних вуглеводнів (парафінових, нафтенових, ароматичних).

Для характеристики нафтових розчинників, що об’єднуються терміном “нефрас” (нафтовий розчинник), використовуються ознаки, що характеризують їх вуглеводневий і фракційний склади; останні ж визначають основні фізико-хімічні властивості розчинників.

Вказуються також і інші параметри, такі, наприклад, як температура спалаху.

Розрізняють такі типи нафтових розчинників по їх вуглеводневому складу:

Нефрас-С – розчинники змішаного складу, в яких присутні вуглеводні всіх груп (але не більше 50% масової частки вуглеводнів кожної з груп).

Нефрас-А – розчинники з переважанням аліфатичних вуглеводнів і зниженим вмістом ароматичних вуглеводнів (не більше 2,5%).

Нефрас-І – ізопарафінових розчинники.

Нефрас-П – парафінові, що містять більше 50% масової частки парафінових вуглеводнів.

Нефрас-Н – з переважанням нафтенових вуглеводнів.

Найважливішими експлуатаційними властивостями нафтових розчинників є:

– здатність розчиняти органічні сполуки;

– здатність видаляти органічні забруднення з поверхні металів;

– здатність швидко випаровуватися;

– здатність до мінімального утворення відкладень своїх компонентів;

– корозійна агресивність (визначається наявністю в розчинниках сірчистих сполук);

– стабільність якості нафтових розчинників, яка характеризується їх гарантійним терміном зберігання.

Прикладами нафтових розчинників є: бензини, уайт-спірит, гексанові і гептанові розчинники.

Терпенові вуглеводні є одним з давно відомих класів розчинників рослинного походження.

До них відносяться природні і синтетичні вуглеводні.

Терпени містяться в ефірних маслах квітів, листя різних рослин, в природних смолах (бальзами), в хвої і деревині хвойних дерев (сосни, ялини, ялиці, ялівцю, модрини).

До числа широко застосовуваних терпенових розчинників відносяться скипидар, дипентен, соснове масло (пайнойль), ізопропілтолуол.

Кетони є розчинниками більшості плівкоутворюючих речовин.

У лакофарбової промисловості застосовуються аліфатичні і циклічні кетони.

З аліфатичних граничних кетонів широко використовуються: ацетон, метилетилкетон, метилізобутилкетон, діізобутілкетон, діацетоновий спирт.

Основною перевагою аліфатичних кетонів є їх висока розчинна здатність і порівняно мала токсичність.

З циклічних кетонів знайшли застосування циклогексанон і метилциклогексанон.

Розчиннини гуртом  ТМ TOPхім –  це відмінна якість та прийнятною ціною. 

 

Отримати комерційну пропозицію

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *